سیستم اعلام حریق چیست ؟ ( آموزش اعلام حریق 1 )

نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق بعنوان کاشف خطر حریق به جهت پیشگیری از بروز حریق برای کلیه اماکن شامل ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری ، آموزشی ، ورزشگاهها ، کارخانجات و واحدهای صنعتی و کلیه اماکن عمومی ضروری می باشد.

سیستم اعلام حریق با توجه به مشخصات پروژه به دو روش طراحی می گردد

اعلام حریق متعارف

اعلام حریق آدرس پذیر

در سیستم اعلام حریق متعارف ، طراحی بصورت خطی است و در هر زون از اولین تجهیز شروع و در انتهای خط به آخرین تجهیز منتهی می گردد.

در سیستم اعلام حزیق آدرس پذیر تجهیزات در لوپ قرار می گیرند و تمامی تجهیزات در این سیستم آدرس دهی می شوند.

از مزایای سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و تجهیزات اعلام حریق آدرس پذیر ، این است که در هنگام فعال شدن یک تجهیز ( دتکتور ، شستی و ... )  محل دقیق تشخیص دود یا حرارت ، قابل مشاهده است .

به لحاظ هزینه اجرا ، هزینه تجهیزات اعلام حریق متعارف ( تجهیزات اعلام حریق کانونشنال ) از هزینه تجهیزات آدرس پذیر کمتر می باشد .

نظر خود را بنویسید

نظرات

BTC may be the latest or last chance to get rich in this era. It will reach $200000 next year or the next year.

BTC has increased 20 times in the last year, and other coins have increased 800 times!!!

Think about only $2 a few years ago. Come to the world's largest and safest virtual currency exchange Binance to Get free rewards. Don't miss the most important opportunity in life!!!

https://hi.switchy.io/91xl
۱۴۰۲/۸/۱۲