بوستر پمپ آتش نشانی چیست ؟


بوستر پمپ آتش نشانی چیست ؟

بوستر (Booster) به معنی «تقویت کننده» است. پس بوستر پمپ به معنی پمپ تقویت کننده خواهد بود. بوستر پمپ آتش نشانی (Fire Booster Pump) نوعی پمپ تقویت کننده فشار آب است که به طور خاص برای افزایش فشار آب در سیستم های حفاظت از آتش فعال از قبیل سیستم اطفا حریق آبی مثل اسپرینکلر طراحی شده است.

در صورت آتش سوزی، فشار منبع آب شهری ممکن است برای فعال کردن سیستم اطفای آبی و تامین جریان آب کافی برای مهار آتش کافی نباشد. یک پمپ تقویت کننده آتش نشانی برای اطمینان از وجود فشار کافی آب برای فعال کردن اسپرینکلرها و تامین جریان آب کافی برای خاموش کردن آتش نصب شده است.

بوستر پمپ های آتش نشانی معمولاً برقی هستند و به خط اصلی تامین آب متصل می شوند. آنها همچنین ممکن است شامل یک منبع تغذیه پشتیبان مانند دیزل ژنراتور باشند تا اطمینان حاصل شود که در صورت قطع برق به کار خود ادامه می دهند.

 
تفاوت بوستر پمپ آتش نشانی و آبرسانی

بوستر پمپ آتش نشانی و بوستر پمپ آبرسانی دو نوع مختلف از پمپ های تقویت کننده هستند که عملکردهای متفاوتی دارند.

بوستر پمپ های آتش نشانی به طور خاص برای سیستم های حفاظت در برابر آتش طراحی شده اند و برای افزایش فشار آب در سیستم های حفاظت در برابر آتش مانند سیستم اسپرینکلر آتش استفاده می شوند.

بوستر پمپ آتش نشانی، آب را از منبع آب می گیرد و فشار را تا حد لازم برای سیستم حفاظت آتش افزایش می دهد. این تضمین می کند که جریان آب و فشار کافی برای فعال کردن سیستم اسپرینکلر آتش یا سایر وسایل حفاظت آتش و مهار موثر آتش وجود دارد.

در مقابل، یک بوستر پمپ آبرسانی برای افزایش فشار آب در سیستم لوله کشی ساختمان برای اهداف غیر حفاظتی در برابر حریق طراحی شده است. این پمپ ها معمولاً در ساختمان‌هایی استفاده می‌شوند که فشار آب از منبع آب شهری برای پاسخگویی به نیازهای سیستم لوله‌کشی ساختمان کافی نیست، مانند ساختمان ‌های مرتفع یا ساختمان ‌هایی با چندین طبقه. این پمپ ها فشار آب را در سیستم لوله کشی ساختمان افزایش می دهند تا اطمینان حاصل شود که جریان آب کافی برای فعالیت هایی مانند دوش گرفتن، شستن ظروف یا شستشوی توالت وجود دارد.

به طور خلاصه، در حالی که هر دوی این پمپ ها برای افزایش فشار آب طراحی شده اند، اما برای اهداف متفاوتی استفاده می شوند.

 

نظر خود را بنویسید