حضور کارشناسان و کادر شرکت بطور تمام وقت

با توجه به اعلام تعطیلی به دلیل پاندمی کرونا ، کلیه کارشناسان و کادر فنی و فروش این شرکت از تاریخ 31 مرداد در شرکت حضور دارند.

لذا خواهشمند است در صورت نیاز به پیگیری و یا حضور در مجموعه ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی ، از مراجعه غیر ضروری خودداری فرمایید.

نظر خود را بنویسید